Hem

Resultat av enkät om Dalby Centrum

Vi genomförde en enkät på Facebook i januari 2022 med en fråga: "Vad saknar du mest i Dalby centrum? Välj ett alternativ."


Resultat (röster) där alternativ som fått mindre än 2 röster har uteslutits från listan:


 1. Simhall (319)
 2. Snabbköp (108)
 3. Pub (65)
 4. Second Hand butik (23)
 5. Coop (20)
 6. Kiosk öppet längre (19)
 7. Lidl (18)
 8. En konkurrerande affär till Hemköp (18)
 9. Bank (15)
 10. Willys livsmedelbutik (13)
 11. Café / restaurang (11)
 12. Bättre kollektivtrafik, framförallt kvällar och helger (9)
 13. Grönområden (7)
 14. Kläder och skoaffär (7)
 15. Polis (7)
 16. Bok- och pappershandel (6)
 17. Lekland (5)
 18. Skatepark (5)
 19. Ett centrum (4)
 20. Bilpoolsbil (4)
 21. Övervåningar med servicehem/studentlägenheter (3)
 22. Annan färg på centrum (3)
 23. lidl (3)
 24. Ett riktigt gatukök/hampurgerhak (3)
 25. Sporthall (2)
 26. Järnhandel (2)
 27. Ishall (2)


 

Dalby Byaråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som skall verka för att Dalbybornas intressen tillvaratas genom att arbeta för


● ett öppet och välkomnande Dalby

● delaktighet i samhällsutvecklingen

● god boende- och trafikmiljö

● samhörighet mellan de boendeMedlemsavgiften är 100 kr/år och hushåll.

Betala till bankgiro 5510-4517 och ange ert namn och epostadress.


Vilka frågor tycker ni, Dalbybor, är angelägna för Dalby och som Byarådet bör driva. Tacksam för förslag när och om det dyker upp något. Skicka dit förslag under "Kontakta".