Hem


 

Dalby Byaråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som skall verka för att Dalbybornas intressen tillvaratas genom att arbeta för


● ett öppet och välkomnande Dalby

● delaktighet i samhällsutvecklingen

● god boende- och trafikmiljö

● samhörighet mellan de boendeMedlemsavgiften är 100 kr/år och hushåll.

Betala till bankgiro 5510-4517 och ange ert namn och epostadress.


Vilka frågor tycker ni, Dalbybor, är angelägna för Dalby och som Byarådet bör driva. Tacksam för förslag när och om det dyker upp något. Skicka dit förslag under "Kontakta".