Styrelse


Ordförande

Björn Lindberg                   073-5464662

bjorn.s.lindberg@icloud.com


Vice ordförande

Charlotte Lindelöw Marsden            +4599559164

chama@orsted.dk


Kassör

Liselott Amundsson          070-9200191

liselott@lcaredovisning.se


Sekreterare

Lars Jensen

lars.c.jensen@gmail.com


Ordinarie ledamöter

Erik Nordin           

erik@dalby.nu


Robin Färdig

robin@organisationskonsulten.se


Ersättare

Ann-Sofie Nilsson             073-5464707

ann-sofielindberg@hotmail.com


Lars-Göran Hansson         070-3716843

lars-göran.hansson@lund.se
Copyright © All Rights Reserved